Om brassband

Traditionen med brassband, alltså ett band med enbart mässingsinstrument, kommer ursprungligen från England där arbetarna i gruvorna sysselsatte sig med att spela tillsammans på sin fritid.

cornettSoprankornett

Detta (längs till vänster i bild) är orkesterns mest högstämda instrument, noterat omfång som en Bb-kornett men klingar en kvart (d v s fyra toner) högre. Det finns endast en spelare i brassbandet på detta instrument.

Kornett

Har samma omfång som en trumpet, men genom ett mer trattformat munstycke och s.k. konisk borrning av röret får man en mjukare ton än trumpetens. I brassbandet finns fyra olika kornettstämmor: solokornett (flera spelare), första kornett som kallas repiano (en spelare) andra kornett (flera spelare) och tredje kornett (flera spelare).

flygelhornFlygelhorn

Har samma tonomfång som Bb-kornetten, men tjockare rör och trattformat munstycke. Detta instrument har en stor och mjuk klang och spelar ofta duett med hornen. Det finns en spelare i orkestern.

althornAlthorn

Stämda i ess, ligger en kvint (fem toner) lägre än kornetterna. Finns i olika modeller, tubamodellen används i brassband. Det finns tre olika stämmor: solohorn, första horn och andra horn. Instrumentet har en mjuk lite instängd klang som blandar sig bra med övriga stämmor i bandet. Valthornet finns inte med i brassbandets instrumentarium, det har en annan klang och annat tonomfång.

euphoneumBaryton och eufonium

Ligger oktaven lägre än kornetterna. Baryton har något smalare rör och därför lite mindre ton. Båda instrumenten har rörliga, melodiösa stämmor. Ser ut som små tubor. Två olika barytonstämmor finns: första och andra baryton, mestadels endast en eufoniumstämma, som dock delar sig ibland, varför det behövs två spelare även här.

trombonTrombon

Det enda instrumentet i gruppen som har s.k. cylindrisk borrning av röret vilket ger en mer nasal klang, som avviker från den i övrigt runda klangen i bandet. Kan ge stor klangmässig dramatik åt ensemblen. Ligger i samma register som baryton-eufonium. Tre stämmor finns: första trombon, andra trombon och bastrombon. Det sistnämnda instrumentet är större än de övriga och spelar djupare toner, samt är det enda instrumentet i orkestern vars notation står i basklav.

tubaTuba

Två varianter finns med, ess-tuban som är lite mindre än b-tuban; den förstnämnda ligger en kvart högre. B-tuban är orkesterns djupaste instrument. Det krävs två spelare på varje stämma.

slagverk

Slagverk

Den mest omfattande instrumentgruppen, som kräver mångsidigt kunnande av sina instrumentalister. Ofta krävs tre slagsverksspelare, som skall kunna behärska en lång rad olika instrument: t ex trumset, pukor, klockspel, vibrafon mm.

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: